Jdi na obsah Jdi na menu
 


<< ZPĚT - Zajímavosti v otázkách a odpovědích

<< ZPĚT - Historie

O: Kde se nacházel Kanaán? Kanaán bylo území, které nyní známe jako Izrael. Asi v roce 1 250 př. n. l. izraelské kmeny vedené Josuhou vpadly do Kanaán. Kanaánští byli lépe vyzbrojeni, bojovali na koních a užívali dvoukolové válečné vozy, ale Izraelité dokázali mnoho kanaánských měst porazit.

O: Jak se šířila řecká kultura? Alexandr Veliký byl řeckým králem od roku 336 př. n. l. do roku 323 př. n. l. Dobyl četná území, včetně biblického území Sýrie a Egypta. Hebrejci, kteří zde žili, začali své posvátné texty překládat do řečtiny.

O: Kdo byli Asyřané? Byli to lidé, kteří vybudovali ze své vlasti v Mezopotámii (nyní je to součást Iráku) mocnou říši. Asi od roku 860 př. n. l. do roku 612 př. n. l. byli nepřáteli Hebrejců. Asyřané byli zkušení v mnoha oblastech válečnictví, používali strojů k tomu, aby dobyli opevněná města. Stroj poskytoval ochranu vojákům, když pomocí obléhacích beranů dobývali hradby. Ostatní vojáci odváděli pozornost obránců tím, že s pomocí dlouhých žebříků šplhali na stěny opevnění.

O: Proč bylo Galilejské moře důležité? Galilejské moře (v Izraeli) bylo bohaté na ryby. Rybáři se plavili na lodích, které byly dlouhé asi šest metrů. Ryby se prodávaly v celé římské říši a přinášely této oblasti bohatství.

O: Kdo byl Herodes Veliký? Herodes byl judejským králem (část Izraele) asi od roku 37 př. n. l. do roku 4 př. n. l. Měl mnoho paláců vybudovaných pouze pro jeho osobu. Největším z nich byl Horní palác v Jeruzalémě, z něhož Herodes vládl.

O: Proč byli v biblickém období důležití tesaři? Dřevo bylo hlavním materiálem pro výrobu nástrojů, jako byly pluhy a jařma. Také nábytek se dělal ze dřeva. Ježíš a jeho otec jsou v Bibli popisováni jako tesaři.

O: Jak vypadal Jeruzalém ve starozákonních dobách? Jeruzalém byl založen někdy před rokem 2 000 př. n. l. Král David z něj kolem roku 1 000 př. n. l. udělal hlavní město Izraelitů. Kolem Jeruzaléma byly silné hradby a uvnitř města byly nádherné paláce. Jeruzalém však přesto zůstal poměrně malý, s úzkými uličkami a mnoha chudými domky. Šalamoun, syn krále Davida, později vybudoval v ěmstě chrám a palác.

<< ZPĚT - Historie

<< ZPĚT - Zajímavosti v otázkách a odpovědích

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář