Jdi na obsah Jdi na menu
 


<< ZPĚT - Zajímavosti v otázkách a odpovědích

<< ZPĚT - Historie

O: Jak se dozvídáme o starověkých městech? Archeologobé vykopávají zbytky starověkých měst. Místo, kde se město kdysi rozkládalo, si rozdělí na čtverce a každému čtverci dají číslo. Archeologové znají původní polohu všeho, co objeví, protože si vždycky zaznamenají číslo čtverce, v němž daný předmět našli. Tak si mohou vytvořit obrázek, jak město kdysi vypadalo.

O: Co byl ziggurat? Ziggurat byl uměle navršený pahorek vytvořený řadou vrstev neboli plošin, na jeho vrcholu byl chrám. Ziggurat se stavěl tak, že se obrovské hliněné valy vyztužily rákosovým pletivem a pokryly cihlami. Zigguraty se stavěly v mezopotámských městech asi od roku 2 500 př. n. l. do roku 500 př. n. l. a ve starých civilizacích Nového Světa.

O: Proč byl Babylon důležitý? Město Babylon leželo v Mezopotámii (nyní je to součást Iráku), zpočátku byl jedním z řady malých měst, potom jeho moc vzrůstala. Už v roce 1 700 př. n. l. ovládal území známé pod názvem Babylonie, které se rozkládalo v jižní části Mezopotámie. Velká část bohatství, kterou Babylon ze své říše získal, byla využita pro výstavbu města. Visuté zahrady byly řadou zavlažovaných zahrad vybudovaných pravděpodobně vysoko na terasách zigguratu.

O: Co byl neolit? Neolit, nebo také mladší doba kamenná, bylo prehistorické období (ze kterého nemáme psané doklady), v jehož průběhu se zemědělství stalo základním způsobem života. Lidé pěstovali pšenici, ječmen a chovali domácí skot a ovce. Vesnic bylo málo a byly daleko od sebe, lidé jen zřídka cestovali na větší vzdálenost než dva dny pěší chůze od domova. Neolit trval asi od roku 9 000 př. n. l. do roku 3 000 př. n. l.

O: Co byly pečetní válečky? Byly to většinou kamenné válečky, které se používaly k tomu, aby se na předměty jako džbány nebo zámky skladišť připevnil jíl, a tak je zapečetil. Na válečku býval vyřezán nějaký vzor, takže když se jím přes jíl přejelo, zůstal na něm otisk tohoto vzorku. Často byly do válečků vyřezávány i nápisy, aby pak mohly být přeneseny na hliněné destičky.

O: Kdo byl Šalamoun? Šalamoun byl král Izraele, který vládl přibližně mezi lety 970 př. n. l. až 931 př. n. l. Byl proslulý nesmírným bohatstvím a moudrostí, podporoval obchod a Izrael zbohatl. Šalamoun rozšířil izraelskou říši a zahájil mnoho stavebních projektů, včetně stavby prvního chrámu v Jeruzalémě a paláce pro sebe a královnu.

<< ZPĚT - Historie

<< ZPĚT - Zajímavosti v otázkách a odpovědích

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář